Wallix Trustelem

Identity as a service

Identity as a service (IAAS) postaja vedno bolj in bolj pomemben del vseh informacijskih okolij.

Če gledamo iz stališča posamezne aplikacije oz. sistema, se seveda danes pojavljajo velike potrebe po različnih tipih avtentikacije in dobremu nadzoru nad tem kateri uporabnik uporablja katero aplikacijo/sistem.

Na nivoju posamezne aplikacije bi sicer marsikdaj potrebo po dobri avtentikaciji in kontroli dostopov lahko rešili samostojno in brez dodatnih sistemov. Če ne prej, pa se praviloma “zaplete” pri večih aplikacijah, kjer moramo tovrstno zadevo vzpostaviti. 

Identity as a service je sistem, ki centralizira definicijo identitet ter varnostna pravila glede tega kateri uporabnik lahko dostopa do katere aplikacije in kakšen nivo avtentikacije mora biti pri tem uporabljen.

Katere izzive naslavlja Trustelem?

Vsaka postavitev je unikatna in ima svoje posebnosti.

Zato za vsako stranko posebej prilagodimo tudi našo ponudbo!
Pokličite 040 440 373 ali oddajte povpraševanje.

POŠLJI POVPRAŠEVANJE

Kaj je Trustelem?

Identity as a service je sistem, ki centralizira pojem identitet. Centralizacija poteka v smislu seznama uporabnikov, kot v smislu pravic dostopa do aplikacij za te uporabnike, kot nivoja avtentikacije ki jo posameznik na določeni aplikaciji mora imeti. 

Trustelem je povezan z našimi aplikacijami:

Ta povezava/integracija lahko poteka preko različnih standardov, kot so SAML2, OAuth2 ter OpenID Connect. To so odprti standardi, ki jih praviloma podpirajo vse različne spletne aplikacije. Trustelem ponuja podrobna navodila, kako lahko preko določenega tega standarda povežemo aplikacijo s Trustelemom.

Lahko pa ta povezava poteka že s predpripravljeno integracijo. Trustelem trenutno podpira preko 50 različnih aplikacij (primer: Office-365 dostop, Owa webmail, Dropbox, Owncloud, ipd.). V primeru teh aplikacij pa je integracija in vzpostavitev delovanja še toliko bolj enostavna.

Trustelem je povezan z direktoriji uporabnikov:

Uporabnike v Trustelem sistemu lahko definiramo ročno/lokalno, lahko pa brez zadržkov Trustelem povežemo z obstoječemi imeniki uporabnikov.

Trustelem že vsebuje različne nivoje avtentikacij:

Primarno avtentikacijo uporabnik izvede na Trustelem sistemu. Trustelem pa že sam po sebi podpira vse potrebne načine avtentikacije, kot so:

Pomakni se na vrh